13073010_1066945670018560_1519888495_o.jpg

 

XII 2000 - organizacja konferencji naukowej pt. Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego

V 2003  - współorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych pt. Rozwój lokalny i regionalny - konkurencyjność polskiej przestrzeni - Unia Europejska

V 2004 - współorganizowanie Ogólnopolskiej konferencji pt. Promocja i konkurencyjność polskich regionów w aspekcie przystąpienia do UE

V 2005 - udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Łodzi pt. Zarządzanie miastem i regionem w XXI wieku

V 2005 - organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. Szanse rozwoju i promocja polskich regionów po przystąpieniu do UE

IV 2006 - wycieczka do Zabrza, Ojcowa oraz Starego Sącza

XI 2008 - kilkudniowy Rajd w Krynicy Zdrój

V 2009 organizacja międzynarodowej konferencji studenckiej pt. Współczesne kierunki urbanizacji przestrzeni europejskiej. Wydanie publikacji pokonferencyjnej, zawierającej artykuły członków koła. 

XII 2009 - organizacja pierwszej edycji Dnia Gospodarki Przestrzennej na UEK Space Day 2009

V 2010 – organizacja wyjazdu na Ukrainę przy współpracy Uniwersytetu Żytomiskiego

XII 2010 – organizacja drugiej edycji konferencji studentów gospodarki przestrzennej UEK Space Day 2 pt. Komunikacja w Krakowie w świetle wyzwań drugiej dekady XXI wieku

IV 2011 – organizacja drugiej edycji ogólnopolskich warsztatów urbanistycznych UEK Pokoloruj Kraków

XI 2011 – przyjazd studentów z Żytomierza do Krakowa

XII 2011 – odbyła się trzecia edycja konferencji studentów Gospodarki Przestrzennej UEK pt. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w przestrzeni publicznej

V 2012 – organizacja III ogólnopolskich warsztatów urbanistycznych  pt. Kreatywna przestrzeń publiczna

V 2012 – organizacja Rajdu GP do Serbii i Węgier

X 2012 – organizacja rajdu integracyjnego dla studentów pierwszego roku do Stryszawy

XII 2012 – organizacja IV dnia Gospodarki Przestrzennej Space Day pt. Zieleń w przestrzeni miejskiej

IV 2013 – organizacja IV edycji Ogólnopolskich Warsztatów Urbanistycznych Eko – Urbanistyka

XII 2013 – organizacja V edycji dnia Gospodarki Przestrzennej Space Day pt. Człowiek – Miasto - Zmiana

III-IV 2014 – przeprowadzenie badań terenowych w ROD Nad Dłubnią – inwentaryzacja ogrodów działkowych, badania społeczne z udziałem działkowców

IV 2014 – udział w Sympozjum Naukowym pt. Przyszłość ogrodów działkowych w Polsce, SGGW Warszawa

V 2014 – organizacja V Ogólnopolskich Warsztatów Urbanistycznych pt. OdGrodzić OgRODY, czyli miasto scalone zielenią 

XII 2014 – organizacja Dnia Gospodarki Przestrzennej pt. W centrum uwagi – uwarunkowania i kierunki rozwoju śródmieść

III 2015 – udział członków Koła Naukowego Polityki Regionalnej w warsztatach urbanistyczno- architektonicznych Włócz się po mieście, zorganizowanych przez SKN Circula z Łodzi

V 2015 – organizacja I edycji Międzynarodowych Warsztatów Urbanistycznych pt. Eco-logical industry, planning in harmony with nature

XII 2015 – organizacja Dnia Gospodarki Przestrzennej pt. EVENT: city, wydarzenia masowe a przestrzeń i jej użytkownicy

III 2016 – udział członków Koła Naukowego Polityki Regionalnej w warsztatach urbanistyczno- architektonicznych Włócz się po lesie, zorganizowanych przez SKN Circula z Łodzi

 

Koło Naukowe corocznie uczestniczy wraz z Pracownikami Katedry Gospodarki Regionalnej w promocji kierunku Gospodarka Przestrzenna podczas Dnia Otwartego na UEK oraz w Targach Kół Naukowych. Oprócz tego uczestniczy w organizacji różnych przedsięwzięć np.: Warsztatów dla licealistów „UEK na Warsztacie".


 

Działaj kreatywnie!

Możesz więcej - dołącz do nas już dziś!