13073010_1066945670018560_1519888495_o.jpg

W dniach 27-28 października 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem Gospodarowanie Przestrzenią Miast i Regionów – Teoria i Praktyka Rozwoju Obszarów Funkcjonalnych. Owa konferencja była również upamiętnieniem 20-lecia powstania kierunku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Konferencja podzielona została na VII Sekcji. Każda sekcja poruszała konkretne problemy z gospodarowaniem przestrzenią miejską. W pierwszym dniu konferencji przybyli goście zostali powitani przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła oraz przez Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, który także prowadził Pierwszą Sesję Plenarną. Poruszano na niej tematykę związaną m.in. ze zjawiskiem nieładu przestrzennego obszarów miejskich, rozwojowi ośrodków regionalnych, a ich związkiem z procesem decentralizacji i dekoncentracji sektora publicznego, Miejskim Obszarem Funkcjonalnym oraz kontraktem jako instrumentem zarządzania obszarami funkcjonalnymi. Na pierwszej sekcji konferencji omówiono aspekty związane z zarządzaniem obszarami funkcjonalnymi. Przewodniczącym był prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kolejna sekcja prowadzona przez prof. UJK dr hab. Andrzeja Pawlika była o Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, a przede wszystkim o problemach i stosowanych narzędziach zarządzania na wybranych obszarach. Ostatnia w tym dniu Sesja Plenarna była o problemach dotyczących jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce, którą poprowadził prof. UAM dr hab. Paweł Churski. Etapem kończącym czwartkową konferencję była dyskusja panelowa dotycząca terytorialnego wymiaru rozwoju, a obszarami funkcjonalnymi. 

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się sekcją na temat zintegrowanego podejścia do rozwoju- doświadczeniach z obszarów metropolitarnych w Polsce. Przewodniczącym obrad był prof. dr hab. Krystian Heffner. Sekcja czwarta prowadzona przez prof. dr hab. inż. Alinę Maciejowską zawierała tematy związane z planowaniem przestrzennym w obszarach metropolitarnych. Przewodniczącym kolejnego etapu był prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól. Rozmawiano na temat współpracy i partycypacji w miejskich obszarach funkcjonalnych wzorując się na polskich metropoliach. Następnie dyskutowano na temat planowania rozwoju na obszarach metropolitarnych. Prowadzącym sesji był prof. dr hab. Jacek Szlachta. 

Sekcję siódmą, a tym samym ostatnią, poprowadziła pani dr hab. Justyna Dankiewicz. Dotyczyła przemian społeczno-gospodarczych na obszarach funkcjonalnych w Polsce. Konferencję Naukową zakończono dyskusją.

 

Opracowała

 

M. Pęczek 

 

 

Kreacja przestrzeni

 

 

SPACE DAY

 

Coroczne wydarzenie, które zrzesza studentów UEK-u i nie tylko! 

Sprawdź!

 

 

KRYTYCY - NIE EKSPERCI

Zachłannie czerpiąc wiedzę, zarażamy pasją!

Sprawdź!

 

WARSZTATY URBANISTYCZNE

Międzykontynentalna nauka i zabawa. 

Sprawdź!

 

BADANIA NAUKOWE 

 

Coś co wychodzi spod kołowego pióra. 

Sprawdź!

 

 

POZNAJ NAS!

NAPISZ DO NAS

 

 ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
knurbanistyki@gmail.com


 

Działaj kreatywnie!

Możesz więcej - dołącz do nas już dziś!